KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR
21.09.2017

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46ncı maddesi gereğince akademik takvime uygun olarak kısmi zamanlı öğrenciler çalıştırılacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimi'ne tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci kontenjanı 2'dir. Öğrenciler 16 Ekim 2017 tarihinden itibaren çalıştırılacak olup kısmi zamanlı öğrenci başvurularının son günü 6 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.  9 Ekim 2017 saat 14.30- 16.30 arasında mülakat yapılacaktır. 

Kısmi zamanlı öğrenci başvurusunda kullanılacak "Başvuru Formu" Uluslararası İlişkiler Birimi'nden temin edilecektir. Öğrencilerin şahsen başvuru yapması ve başvuru esnasında öğrencilerin bir adet transkript ve ders programlarının çıktısını getirmeleri gerekmektedir. Öğrenci seçimlerinde dil yeterliliği aranacaktır.