TR | EN
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvurusu
18.09.2018

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46ncı maddesi gereğince akademik takvime uygun olarak kısmi zamanlı öğrenciler çalıştırılacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimi'ne tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci kontenjanı 2'dir.  Kısmi zamanlı öğrenci başvurularının son günü 28 Eylül 2018'dir. Başvuran öğrenciler daha ileri bir tarihte mülakata çağrılacaktır.  

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1-Tezsiz yüksek lisans özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak.

2-Disiplin cezası almamış olmak

3-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

4-Çalışırken iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

5-Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

Kısmi zamanlı öğrenci başvurusunda kullanılacak "Başvuru Formu" Uluslararası İlişkiler Birimi'nden temin edilecektir. Öğrencilerin şahsen başvuru yapması ve başvuru esnasında öğrencilerin bir adet transkript ve ders programlarının çıktısını getirmeleri gerekmektedir. Öğrenci seçimlerinde İngilizce dil yeterliliği aranacaktır.