Erasmus+ Koordinasyon Toplantısı ikinci gününde devam etti
16.11.2017
Öne çıkan görsel

Erasmus+ Programının yürütülmesinde fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve idari birimler ile bilgi ve deneyim paylaşımı ve geliştirmeye açık alanların tarışılması amacıyla birimimiz tarafından düzenlenen Erasmus+ Koordinasyon Toplantılarının ikinci günü 16 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden 2 farklı oturumda Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve bu birimlere bağlı disiplinlerarası anabilim dalları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü temsilcileri ve koordinatörleriyle yer aldı.