YÖNERGE
30.01.2017

İlgili Yönergeler 2017-2018 akademik yılından itibaren geçerlidir. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi (28.09.2016 tarihli ve 19/3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş ve 10.01.2018 tarih ve 13320152-050.02.04-02 nolu Senato Kararı ile değişiklik yapılmıştır.) 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği Yönergesi (28.09.2016 tarihli ve 19/3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş ve 01.11.2017 tarih ve 13320152-050.02.04-23 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)