TR | EN
GELEN ÖĞRENCİ

A. BAŞVURU SÜRECİ

Gelen öğrenci başvuruları Güz/Güz+Bahar eğitim-öğretim yılı için olmak üzere yılda bir kez yapılır. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrenciler başvurularını öncelikle kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna yapmak zorundadırlar. İlgili Yükseköğretim Kurumları öğrencileri için belirlemiş oldukları tarihlerde başvuruları alır ve seçim sürecinin ardından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte aday öğrencilerini anlaşmalı kurumlara bildirir.

          Aday Başvurusu için gerekli belgeler:

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 adet)
 2. Not Çizelgesi (1 adet)
 3. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)*

                Üniversitemizde kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren bölümler ,

 • İngilizce Öğretmenliği
 • Uluslararası İlişkiler
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Mimarlık
 • İlahiyat

Bu bölümlere başvuru yapan öğrencilerin;

 • Üniversitelerinden alacağı not durum belgesinde hazırlık muafiyetini gösteren bir kaydın olması,
 • Yabancı Dil Düzeyini ölçen Ulusal yada Uluslararası bir sınavdan alınan yeterlilik düzeyini gösteren puanın olması, 
 • Üniversitemizin Eylül ayında yapacağı Hazırlık Muafiyet Sınavından başarılı olunması koşullarından herhangi birini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

B. KABUL ve ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilere ait Aday Öğrenci Başvuru Formları ve Not çizelgeleri Farabi Çalışma Takvimimizde belirtilen sürelerde kabul edilip, koordinatörlüğümüzce değerlendirilir ve mevcut kontenjanlara göre dağılım yapılarak sonuçlar belirtilen tarihlerde internet sayfamızdan ilan edilir.
 • Kabul edilen öğrencilere ilişkin Kabul Belgesi iki nüsha olarak düzenlenip öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna iletilir.
 • Bununla beraber ilgili akademik yıl için kabul edilen öğrenci bilgisi 15 Mayıs tarihine kadar YÖK’e bildirilir.
 • Üniversitemize kabul edilen öğrencilerden herhangi bir şekilde kayıt ücreti ve katkı payı alınmaz. Öğrenciler bu yükümlülüklerini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumuna karşı yerine getirmek durumundadırlar.
 • Gelen tüm öğrencilerimize öğrenci kayıtları esnasında öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci, öğrenim süresi sonunda ilişik kesme işlemlerini yaparak öğrenci kartını iade eder.
 • Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde olası ders değişikliklerinin yapılarak, “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu” ‘nun doldurulması gerekir. Bu form Üniversitemiz tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna iletilir.
 • Değişim süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde, kabul eden yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından Not Çizelgesi ve Öğrenci Katılım Belgesi, gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.

       Başvuru için istenen belgeler:

 1.  Öğrenci Başvuru Formu (Kurum/Bölüm Koordinatörünün, öğrenciye ait iletişim bilgilerinin eksiksiz ve elektronik ortamda doldurulması şarttır.(1 adet, fotoğraflı)
 2. Öğrenim Protokolü (Her dönem için 3 adet ve elektronik ortamda doldurulması şarttır.)