TR | EN
GİDEN ÖĞRENCİ

A. BAŞVURU KOŞULLARI

 • Örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
 • Genel akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencisi için  en az 2.0/4, yüksek lisans ve doktora öğrencisi içinse gen az 2.5/4 olması.

“Tıp Fakültesi 6.’ıncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 eğitim-öğretim döneminden itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması, 30.01.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Ayrıca tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamamaktadır.

 B. ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 • İlgili akademik yılın Farabi Değişim Programı çalışma takviminde belirtilen 15 günlük ilan süresinin sonunda başvurular başlatılır.
 • Protokol imzalanan yükseköğretim kurumlarının listesi internet sayfalarında yayınlanır.
 • Öğrenci, gitmek istediği yükseköğretim kurumuna başvurmak için gereken aday başvurusu belgelerini kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

Aday Başvurusu için gerekli belgeler:

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 adet)
 2. Not Çizelgesi (1 adet)
 3. Fotoğraf (1 adet)
 4. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)

Aday Öğrenci Başvurularının Değerlendirmesi

 • Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından başvuru belgeleri incelenir.
 • Öğrencilerin tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçları, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine göre belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumunun Farabi internet sayfalarında ilan edilir.
 • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir.

 C. KABUL ve ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak yükseköğretim kurumunun internet ana sayfasında ve Farabi internet sayfasında ilan eder.
 • Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder.

Başvuru için istenen belgeler:

 1. Bilgi Formu (1 adet)
 2. Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı)
 3. Öğrenim Protokolü (Her dönem için 3 adet)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet)
 6. Hesap Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Ziraat Bankası’nda açılmış TL Hesabı)
 7. Çalışma ve Bildirim Dilekçesi
 8. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge
 9. Öğrenci Beyannamesi (1 Adet )
 10. Fotoğraf (1 Adet)
 • Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen tüm başvuru belgeleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir.
 • Gönderen Farabi Kurum Koordinatörlüğü, ders denkliğinin değerlendirilmesi amacıyla tüm imzaları tamamlanmış öğrenim protokollerini ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.

Başvuru Sonuçlarının YÖK’e Bildirilmesi

Güz/Güz+Bahar Değişim Bilgi Formu bir üst yazıyla 15 Mayıs tarihine kadar YÖK Başkanlığına bildirilir. Başvurular YÖK Farabi Koordinasyon Birimi tarafından incelenip değerlendirilerek Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile resmiyet kazanır.

Kesin Kayıt İşlemleri

 • Katkı payı yatırmakla yükümlü öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yatırır ve ders seçimi yapmaksızın kaydını (boş kayıt) yapar.
 • Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kabul eden yükseköğretim kurumuna giderek Öğrenim Protokolü’nde yer alan derslerin seçimini yapar ve eğitimine başlar.
 • Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde olası ders değişikliklerini yapmak, seçmeli ders almak ve ders çakışmalarını gidermek için “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu” kullanılarak öğrenim protokolüne son hali kazandırılır.

Burs Ödenmesi

 • Öğrenci, bursunu YÖK tarafından belirlenen süre dâhilinde Farabi Öğrencisi olarak ilk ayını tamamladıktan sonra düzenli aylıklar halinde kendi kurumundan alır.
 • Öğrenci Güz yarıyılı için 4 aylık burs alır.Bahar yarıyılı için burs ödemesi yapılmaz.
 • Toplam burs tutarının %70’i, bir yarıyıl için 4 ay, aylıklar halinde ödenir.Kalan %30'luk kısımlar başarı durumuna göre ödenir.

 D. ÖĞRENİM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

 • Değişimi tamamlayan öğrencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başarı durumunu gösteren belge) ve Katılım Belgesi, kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından gönderen yükseköğretim kurumuna iletilir.
 • Kabul eden yükseköğretim kurumunun gönderdiği öğrenci notları, gönderen yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda öğrenci işleri ile ilgili birime gönderilir, böylece öğrenciye ait not bilgileri otomasyon sistemine aktarılır. Kabul eden yükseköğretim kurumunun geçme notu esas alınır.
 • Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içinde Öğrenci Nihai Raporunu gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmekle yükümlüdür.
 • Farabi Değişim süresini tamamlayan öğrenciye ödenecek olan %30’luk kalan burs tutarları başarı durumuna göre hesaplanır ve ödenir.

Öğrenim sürecinin sonunda teslim edilmesi gerekli belgeler:

 1. Öğrenci Katılım Belgesi (Gidilen Üniversiteden alınan)
 2. Transcript (Gidilen Üniversiteden alınan)
 3. ESOGÜ Ders Denkliği Formu
 4. Öğrenci Nihai Rapor Formu