TR | EN
ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ

(Farabi Değişim Programı kapsamında Öğretim Üyesi Değişimi Yükseköğretim Kurulu kararı ile durdurulmuştur. )

Farabi Öğretim Üyesi Değişim Programı: Süreç

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesinin, bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar. Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar. 

Öğretim Üyesi Hareketlilik Belgeleri: 

  1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu  
  2. Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı (Programda, öğretim üyesinin yapacağı faaliyet ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır): Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine teslim edilir.
  3. Öğretim Üyesi Bilgi Formu
  4. Hareketlilik Katılım Belgesi: Faaliyete katılan öğretim üyeleri, faaliyet sonrası eğitim-öğretim programının süresini de belirtecek şekilde gidilen yükseköğretim kurumunca hazırlanan imzalı ve mühürlü belgedir.
  5. Nihai Rapor: Değişim dönemi tamamlandığında, faaliyete ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmeleri içeren belgedir.