Erasmus+ Koordinasyon Toplantılarının son gününde birimlerin yoğun katılımı vardı
17.11.2017
Öne çıkan görsel

 

Erasmus+ Programının yürütülmesinde fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve idari birimler ile bilgi ve deneyim paylaşımı ve geliştirmeye açık alanların tarışılması amacıyla birimimiz tarafından düzenlenen Erasmus+ Koordinasyon Toplantılarının sonuncusu 17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden 2 oturumla gerçekleştirilen toplantıya Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Metalurji Enstitüsü ve bu birimlere bağlı disiplinler arası anabilim dalları ile Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü yoğum katılım gösterdi. 

Koordinasyon toplantıları boyunca; 2018-2019 dönemi çalışma takviminde yapılan değişiklikler, 2018-2019 dönemi için anlaşmaların gözden geçirilmesi, personel ve öğrenci seçim süreci için tavsiye ve önerilerin alınması, faaliyetlerin yürütülmesi ve duyurulması konusunda iyileştirmeler ve öneriler, üniversite birimlerimiz adına uluslararası etkinliklerde sunulabilmesi için tanıtım materyallerinin hazırlanması, tüm birimlerin ve Uluslararası İlişkiler Biriminin koordineli çalışması ile üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda gerçekleştirilecek uygulamalar, programın yürütülmesine dair geliştirilebilecek alanlar ve ortak ülkeler başvuru sürecine ilişkin bilgiler gibi konular konuşuldu. Birimlerin önerileri alındı ve iyileştirmeye açık alanlar tespit edildi. Toplantılar sonucunda elde edilen bilgiler tüm ilgili birimler ve Rektörlük makamı ile paylaşılacaktır. 

Toplantılarımıza katılan tüm birimlere ve yetkililerine Uluslararası İlişkiler Birimi olarak teşekkür ederiz.