2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
03.12.2018

2019-2020 akademik yılında (2019 Sözleşme Dönemi) Erasmus+ Değişim Programı'ndan faydalanarak yurt dışında bir veya iki yarıyıl eğitim almak isteyen öğrencilerin dikkatine, 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BAŞVURU KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

Erasmus+2017 (2-3 Mart 2017) Sınav Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca) 

Erasmus+ 2018 (15 Ocak 2018) Sınav Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

Erasmus+ 2018 (4 Haziran 2018) Sınav Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

2019-2020 yılı kontenjanları ve anlaşmalı üniversitelerin dil kriterleri için "İkili Anlaşmalar" sayfasından "Anlaşmayı Göster" butonuna tıklayınız.

ESOGÜ 2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru Şartları 
 • Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2019-2020) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak.
 • Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00;
 • Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ise en az 2.50/4.00 olması.
 • Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 AKTS (ECTS)’lik ders yükünün olması gerekmektedir.
Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli veya hibesiz Erasmus+ öğrencisi olabilir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. 
BAŞVURU BELGELERİ VE ZAMANI
 • Online Başvuru Formu: Başvurular, Uluslararası İlişkiler Biriminin internet sayfasındaki (http://iro.ogu.edu.tr) "Online Başvuru" bağlantısından yapılacaktır. Online başvuru formunun çıktısı, imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış olarak, aşağıdaki diğer başvuru belgeleri ile birlikte Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmelidir. (Fotoğraf olarak son 2 yıl içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf kullanılmalıdır. Kağıttan kesilmiş fotoğraflar kabul EDİLMEZ.)
 • İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. Türkçe transkript kabul edilmez. Başvuru esnasında not ortalaması oluşmamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir önceki öğrenim kademesinin not ortalaması ve transkriptleri ile başvurabilirler.
 • Yabancı Dil Belgesi: Tercih edilen kurumun eğitim dili şartlarına uygun olarak, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ESOGÜ Erasmus dil sınavlarından (2-3 Mart 2017, 15 Ocak 2018, 4 Haziran 2018, 14 Ocak 2019 tarihli Erasmus+ dil sınavları) herhangi birinden alınmış puan ile YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonucudur. (Tercih edeceğiniz üniversitenin eğitim dili şartlarına "İkili Anlaşmalar" sayfasından “Anlaşmayı Göster” butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.)
 • 14 Ocak 2019’ tarihinde gerçekleştirilecek dil sınavının başvuru tarihleri 10-30 Aralık 2018’dir. Başvurular online olarak iro.ogu.edu.tr adresinden alınacaktır. Başvuru yapıp gerekçesiz bir şekilde, keyfi ve kişisel sebeplerle ve belgelendirilmeden sınava girmeyen öğrencilerin, bir sonraki başvurularında toplam başarı puanında 10 puan kesinti yapılır.
 • Başvuru aşamasında, yukarıda sayılan dil sınavlarından birinin sonucu öğrenci tarafından online başvuru formuna girilir. Sadece öğrenci tarafından beyan edilen dil sınavı sonucu dikkate alınır.
 • YDS ve e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonucunu beyan eden öğrencilerin sınav sonuç belgesini başvuru evrakları ile birlikte teslim etmesi gerekir. Başvuru formuna girilen puan ile sınav sonuç belgesindeki puanın uyuşmazlığı durumunda sınav sonuç belgesindeki puan geçerli olacaktır.
 • YDS ve YÖKDİL puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarının geçerlilik süresi, sınavın kendi geçerlilik süresi kadardır.
 • Öğrencinin tercih ettiği kurumun eğitim dilinde veya bu kurumun bulunduğu ülkenin anadilinde YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen geçerli bir uluslararası yabancı dil sınavı sonucu var ise, bu belge ile başvuru yapılabilir.
Başvurular 04-22 Şubat 2019 tarihleri arasında iro.ogu.edu.tr adresinden online olarak yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısı ve diğer evraklar Uluslararası İlişkiler Birimine en geç başvurunun son günü saat 17.00'ye teslim edilecektir. Online başvuru sistemi 22 Şubat 2019 günü saat 17.00’de kapanır ve başvuru alım süreci bu saat ve tarihte sona erer. Sadece başvuru tarihlerinde yurtdışında olan ve bunu belgelendirebilen öğrenciler, daha sonra aslını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ulaştırmaları şartıyla evraklarını taratılmış olarak erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderebilirler. Türkiye’de olup, başvuru tarihinde Eskişehir’de bulunmayan öğrenciler evraklarını (imzalı, fotoğraflı ve tüm belgeleri eksiksiz olarak) posta veya kargo ile Uluslararası İlişkiler Birimi’ne son başvuru tarihine kadar ulaştırabilirler. Postadaki gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra birimimize ulaşan başvurular değerlendirmeye dahil edilmez. 
SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Toplam Başarı Puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının (GNO) %50’si toplanarak bulunur (GNO Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).

Yerleştirmeler, kontenjan tablosunda ilan edilen dil seviyeleri dikkate alınarak, toplam başarı puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler için kontenjan dahilinde yapılır. Öğrenciler toplam başarı puanına göre kendi bölümleri içerisinde en yüksekten aşağıya doğru sıralanarak, tercihlerine göre yerleştirilir. Toplam başarı puanının eşit olması durumunda yerleştirme “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 11/b maddesine göre belirlenir. Aşağıdaki durumlarda toplam başarı puanında indirim veya artırım yapılır.

 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır )
 • Aynı eğitim düzeyinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, staj ve öğrenim dahil, her bir hareketlilik için): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Yerleştirme sırasında daha önce aynı eğitim düzeyinde yerleştirilmelerine rağmen belirtilen tarihten sonra mücbir sebebe dayanmaksızın feragat eden öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir.

Ön yerleştirme sonuçları 08 Mart 2019 tarihine kadar iro.ogu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 15 Mart 2019 tarihine kadar yerleştirme sonuçlarına itirazlar alınacaktır. Varsa, itirazların değerlendirilmesi sonucunda netleşen yerleştirme sonuçları 19 Mart 2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar web sitemizden duyurulacaktır.

Yerleşen öğrenciler, hala birer ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

*YTB Türkiye Bursları burslusu öğrenciler yerleştirilmeleri halinde, feragat tarihine kadar (22 Mart 2019) YTB’den Erasmus’a katılabileceklerine dair yazılı izin almak zorundadır. 
HİBE VE KONTANJAN

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak, öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Yeterli hibe olmaması durumunda hibe dağılımı “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi” nin 12/c maddesine göre yapılacaktır.

Değerlendirmeler sonucu başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması sebebiyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler programa “0 hibe” (Hibesiz) ile katılabilir. Ülkelere göre hibe miktarları web sayfamızın  “belge ve dokümanlar” bağlantısında yer almaktadır.

Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjanlara güncel olarak "İkili Anlaşmalar" bölümünden ulaşılmaktadır. İlan tarihinden sonra yapılan anlaşmalar tabloda yer almayacaktır.

 

 

Erasmus Tanıtım Toplantısı
10.12.2018

DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS+ & MEVLANA) YABANCI DİL SINAVI (14 OCAK 2019)
13.11.2018

Uluslararası değişim programlarına (Erasmus+ & Mevlana) başvuracak öğrenciler, başvuru esnasında kullanmak istedikleri sınav sonucunu kendileri beyan edecekler ve dil seviyelerine uygun olarak üniversite tercihi yapacaklardır.

Değişim programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki dil sınavlarından en az birine sahip olmaları gerekir.

 1. 2017 ve/veya 2018 Erasmus+ Yabancı dil sınav puanı
 2. YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonucu (son iki yılda alınmış). YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınav listesine ulaşmak için: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30814109/EsdegerlikTablosu.pdf/

Yukarıda belirtilen sınav sonuçlarından herhangi biri bulunmayıp, değişim programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin bu sınava girmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen sınav sonuçlarından herhangi birine sahip olan öğrenciler de bu sınava girebilecektir. Öğrenci, başvuru esnasında hangi dil puanını kullanmak istiyorsa onu beyan etmeli ve belgelendirmelidir.

Sınav; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacaktır. Öğrenim Hareketliliği’ne başvuracak öğrenciler, bölümlerinin anlaşmalarına göre tercih edebilecekleri üniversitelerin dil kriterlerine uygun olarak sınava girecektir.

Almanca ve Fransızca sınavına sadece tercih edecekleri üniversite Almanya, Avusturya veya Fransa’da bulunan bölümlerin öğrencileri girmelidir. Almanca ve Fransızca sınavı aynı anda yapılacağından, iki sınava birden başvuru mümkün değildir.   

Bölümünüzün anlaşmalı üniversiteleri ve bu üniversitelerin dil  kriterleri “İkili Anlaşmalar” sayfasında yer almaktadır.

10 Aralık 2018 tarihinden itibaren aktif olacak "Dil Sınavı Başvuru Formu"nun en geç 30 Aralık 2018 saat 00.00'a kadar doldurulması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten itibaren online başvuru sistemi kapanacak olup, başka başvuru alınmayacaktır.

Sınav yeri ve saati Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Dil sınavı başvurusu yapmak istiyorum.(Bu alandaki başvuru linki 10 Aralık 2018 tarihinde aktif olacaktır)

 

İDARİ PERSONEL İÇİN DEĞİŞİM PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAV BAŞVURU FORMU
2019-2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ
16.10.2018

2019-2020 AKADEMİK YILINDA ERASMUS+ HAREKETLİLİĞİNDEN FAYDALANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VE PERSONELİMİZ İÇİN ÇALIŞMA TAKVİMİMİZ YAYINLANMIŞTIR. 

ÇALIŞMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...