BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ
ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRÜ ERASMUS+ INSTITUTIONAL COORDINATOR Assoc. Prof. Dr. Ramazan ERDAĞ rerdag@ogu.edu.tr
erasmus@ogu.edu.tr
1238
 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / FACULTY OF DENTISTRY
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Assoc.Prof.Dr. Ekim Onur ORHAN ekimorhan@ogu.edu.tr +90 222 239 3750 (1449-1475)
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ / FACULTY OF EDUCATION
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Assoc.Prof.Dr. Melih TURĞUT melih.turgut@gmail.com +90 222 239 3750 (1614-1635)
Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğitimi Computer Education and Instructional Technology Dr. Lecturer Zeynep YURTSEVEN AVCI zyurtse@gmail.com 1657-1635
Eğitim Bilimleri Educational Sciences Dr. Lecturer Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU aydogduelf@gmail.com 1626
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Science and Mathematics Education Assoc.Prof.Dr. Melih TURĞUT melih.turgut@gmail.com 1614-1671
Temel Eğitim Primary Education Dr. Lecturer Ahmet Oğuz AKÇAY oguzakcay42@gmail.com 1658
Özel Eğitim Special Education Assoc.Prof.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU mamelekoglu@ogu.edu.tr 
macidayhan@gmail.com
1628-1635
Yabancı Diller Eğitimi Foreign Language Education Dr. Lecturer İlknur YÜKSEL iyuksel79@gmail.com 1653
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Turkish Language and Social Sciences Education Prof.Dr. Eyüp ARTVİNLİ eartvinli@ogu.edu.tr  1643
 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Prof.Dr. Gözen BEREKET gbereket@ogu.edu.tr +90 222 239 3750 (2861-2860)
Biyoloji Biology Assoc.Prof.Dr. Ebru ATAŞLAR eataslar@ogu.edu.tr 2445-2840
Fizik Physics Assoc.Prof.Dr. Sertaç EROĞLU seroglu@ogu.edu.tr 2817-2801
İstatistik Statistics Assoc.Prof.Dr. H. Kıvanç AKSOY hkaksoy@ogu.edu.tr 2116-21111
Karşılaştırmalı Edebiyat Comparative Literature Dr. Lecturer Sibel KOCAER skocaer@ogu.edu.tr 2328-2323
Kimya Chemistry Dr. Lecturer Dr. Müjgan ÖZKÜTÜK mujgan@ogu.edu.tr 2423-2860
Matematik-Bilgisayar Mathematics-Computer Dr. Lecturer Dr. Ömer Ünsal ounsal@ogu.edu.tr  2209
Tarih History Assoc.Prof.Dr. Fatma SEVİNÇ ERBAŞI fasevinc@yahoo.com 2709-2717
Türk Dili ve Ede. Turkish Language and Literature Dr. Lecturer Dilek ERENOĞLU ATAİZİ dileke@ogu.edu.tr 2358-2365
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Assoc. Prof. Dr. Umut KOÇ umutkoc@gmail.com +90 222 239 3750 (1739-1117)
İktisat Economics Dr. Lecturer Taner SEKMEN sekmentaner@gmail.com 2925
İşletme Business Administration Dr. Lecturer Behçet Yalın ÖZKARA bozkara@ogu.edu.tr 1749-1117
Maliye Finance Res. Assist. Esra DOĞAN edogan@ogu.edu.tr 1119-1112
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Political Science and Public Administration Dr. Lecturer Rukiye TINAS rukiye_tinas@hotmail.com 1356
Uluslararası İlişkiler International Relations Dr. Lecturer Ali Onur ÖZÇELİK alionur.ozcelik@gmail.com 1398
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FACULTY OF THEOLOGY
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Prof. Dr. Ferit USLU fuslu@ogu.edu.tr  +90 222 239 3750 (6069)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Religious Culture and Ethics Education Dr. Lecturer Aybiçe TOSUN aybicetosun@gmail.com 6073-6000
         
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Prof.Dr. Müjgan SAĞIR mujgano@ogu.edu.tr +90 222 239 3750 (3609-1407)
Bilgisayar Müh. Computer Engineering Assoc.Prof.Dr. Metin ÖZKAN meozkan@ogu.edu.tr 3279-3270
Elektrik ve Elektro. Müh Electronic and Electrical Engineering Dr. Lecturer Hasan Serhan YAVUZ hsyavuz@ogu.edu.tr 3287-3258
Endüstri Müh. Industrial Engineering Dr. Lecturer Aykut ARAPOĞLU arapoglu@ogu.edu.tr 3617-3613
İnşaat Müh. Civil Engineering Assoc.Prof.Dr. Murat KARACASU muratk@ogu.edu.tr 3211-3113-3221
Jeoloji Müh. Geological Engineering Assoc.Prof.Dr. Hatice KUTLUK haticekutluk@ogu.edu.tr 3405
Kimya Müh. Chemical Engineering Assoc.Prof.Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI demett@ogu.edu.tr 3660-3671
Maden Müh. Mining Engineering Prof. Dr. Melih İPHAR miphar@ogu.edu.tr 3422-3414
Makine Müh. Mechanical Engineering Assoc.Prof.Dr. M. Ertunç TAT metat@ogu.edu.tr 3372
Metalürji ve Malz.Müh. Metallurgical and Materials Engineering Dr. Lecturer Sıdıka Mine TOKER stoker@ogu.edu.tr 3687
Mimarlık Architecture Assoc. Prof. Dr. Hakan ANAY hanay@ogu.edu.tr +90 222 230 39 72/131
 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / FACULTY OF ART AND DESIGN
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Assoc. Prof. Dr. F. Deniz KORKMAZ fdenizkorkmaz@gmail.com +90 222 221 0040 (4361)
Görsel Sanatlar Visiual Arts Res. Assist Ş. Nalan EKİCE sekice@ogu.edu.tr 4380
Görsel İletişim Tasarımı Visiual Communication Design Dr. Lecturer Bilge KINAM DOKUZLAR bilgekinam@yahoo.com 4364
 
TIP FAKÜLTESİ / FACULTY OF MEDICINE
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Prof. Dr. Birgül YELKEN bbyelken@ogu.edu.tr +90 222 239 2979/5006
         
TURİZM FAKÜLTESİ / FACULTY OF TOURISM
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Res.Assist. Cansev ÖZDEMİR caozdemir@ogu.edu.tr +90 222 239 3750 (6658)
 
ZİRAAT FAKÜLTESİ / FACULTY OF AGRICULTURE
Fakülte Koordinatörü Faculty Coordinator Prof.Dr. Ece TURHAN eturhan@ogu.edu.tr +90 222 324 2990 (4878-4814)
Bahçe Bitkileri Horticulture Dr. Lecturer Yasemin EVRENOSOĞLU yevrenosoglu@ogu.edu.tr 4817-4821
Tarımsal Biyoteknoloji Agricultural Biotechology Dr. Lecturer Muhammet KAYA muhammetkaya@ogu.edu.tr 4848-4821
Tarla Bitkileri Field Crops Assoc. Prof. Dr. Nihal KAYAN nkayan@ogu.edu.tr  4816
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Soil Science and Plant Nutrition Assoc.Prof.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU dgulmez@ogu.edu.tr 4845-4821
Zootekni Animal Science Dr. Lecturer Zekeriya KIYMA zkiyma@ogu.edu.tr 4830-4821
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Ebelik Midwifery Assoc.Prof.Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN nozerdogan@ogu.edu.tr +90 222 239 3750 (1108-1522)
Hemşirelik Nursing Dr. Lecturer Ayfer AÇIKGÖZ ayferacikgoz@mynet.com +90 222 239 3750 (1529-1522)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Management of Health Institutes Assoc.Prof.Dr. Menderes TARCAN mtarcan@ogu.edu.tr +90 222 239 3750 (1178-1522)
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI / VOCATIONAL SCHOOLS
Eskişehir M.Y.O. Eskisehir Vocational School Dr. Lecturer Mustafa Özgür ÖTEYAKA moteyaka@ogu.edu.tr +90 222 236 14 15 (4522)
Mahmudiye M.Y.O. Mahmudiye Vocational School Dr. Cafer YILDIRIM c.yildirim@ogu.edu.tr +90 222 611 2311
S.H.M.Y.O. Vocational School of Health Services Dr. Lecturer Derya ÜSTÜNER dustuner@ogu.edu.tr +90 222 239 3750 (1536-1550)
Sivrihisar M.Y.O. Sivrihisar Vocational School Instructor Elif Begüm ELÇİOĞLU ebelcioglu@ogu.edu.tr +90 222 712 5305 (4936)
 
DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM DALLARI/ INTERDISCIPLINARY PROGRAMMES
Sağlık Bilimleri Medical Sciences Prof.Dr.Emel ULUPINAR eulupi@ogu.edu.tr +90 222 239 29 79 (4436)
Sosyal Bilimler Social Sciences Dr. Lecturer  H.Semih KIMZAN hskimzan@ogu.edu.tr 1731-1306
Raylı Sistemler Rail Systems Prof.Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA hherkaya@ogu.edu.tr 4368
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Biotechnology and Biosafety Assoc.Prof.Dr. Figen ÇALIŞKAN fcalis@gmail.com 2854-2727
Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Aviation Science and Technology Assoc.Prof.Dr. Osman Nuri ÇELİK onc@ogu.edu.tr 3382
Nanobilim ve Nanoteknoloji Nanoscience and Nanotechnology Res.Assist. Ersu LÖKÇÜ elokcu@ogu.edu.tr 3705
Polimer Bilim ve Teknolojisi Polymer Science and Technology Res.Assist. Zeynep ERYILMAZ zeryilmaz@ogu.edu.tr 2752
Yükseköğretim Yönetimi ve Politikası Higher Education Administration and Policy Dr. Lecturer Semra KIRANLI GÜNGÖR semkgun@gmail.com 1645
İş Sağlığı ve Güvenliği Occupational Health and Safety Dr. Lecturer  N. Fırat ÖZKAN fozkan@ogu.edu.tr 3624
DİĞER BİRİMLER/OTHER UNITS
TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) TÖMER (Turkish Language Teaching, Application and Research Center Dr. Lecturer Ersin KARADEMİR eekarademir@gmail.com 6385
Yabancı Diller Bölümü Department of Foreign Languages Instructor Yakup KARAKURT karakurt@gmail.com 6103