TR | EN
STUDENCI PRZYJEŻDŻAJĄCY

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz wymagane dokumenty dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus:

Terminy rekrutacji:

31 lipiec – semestr zimowy

15 grudzień – semestr letni

Studenci starający się o wyjazd na Eskisehir Osmangazi University w ramach programu Erasmus zobowiązani są dopełnić następujących formalności:

(Dokumenty należy wypełnić drukiem komputerowym. Pozostałe nie będą akceptowane)

1. List polecający wysłany przez macierzyste biuro Eramusa (może być przesłany w formie e-maila)

2. Formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem. W formularzu należy określić preferencje dotyczące zakwaterowania

Formularz Aplikacyjny

3. Learning Agreement (dokument LA poniżej)

Learning Agreement

Learning Agreement praktyki

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z koordynatorem wydziałowym Eskisehir Osmangazi University: Lista wydzałowych koordynatorów programu Erasmus

Plan kursów będzie ustalony z początkiem semestru. Jeśli wybrany przez studenta kurs nie zostanie otwarty istnieje możliwość dokonania zmian w dokumencie Learning Agreement w terminie do dwóch tygodni od daty rozpoczęcia semestru.

W celu uzyskania informacji dotyczących kursów prowadzonych w języku angielskim należy kontaktować się z biurem Erasmusa Eskisehir Osmangazi University pod adresem: erasmus.incoming@ogu.edu.tr 

4. Kopia paszportu

Skan należy wysłać drogą mailową przed przyjazdem na uczelnię

5. Skan zdjęcia w formacie jak do paszportu

6. Pozostałe informacje

     Zakwaterowanie

Nasza uczelnia zapewnia przybywającym studentom Erasmusa komfortowe zakwaterowanie w rozsądnych cenach. W celu zameldowania się w domu studenta znajdującym się na głównym kampusie, należy wybrać odpowiednią opcję w formularzu. Dostępne są pokoje jedno- i dwuosobowe, a każdy pokój wyposażony jest standardowo w łazienkę, telewizor, lodówkę i biurko. Kuchnia jest dostępna do wspólnego użytku. Cena pokoju jednoosobowego wynosi 90 euro, a jedno łóżko w pokoju dwuosobowym to koszt 80 euro. Cena obejmuje koszty prądu, wody, gazu i internetu.

W celu przygotowania przez biuro Erasmusa dokumentów wymaganych do zakwaterowania w akademiku należy wcześniej poinformować o dokładnej dacie przyjazdu. Istnieje możliwość zorganizowania transportu z dworca (autobusowego lub kolejowego). W takim przypadku również należy zgłosić taką potrzebę przed przyjazdem. Można także kontaktować się w tej sprawie z organizacją studencką ESN (Erasmus Students Network).

     Kurs języka tureckiego

Studenci przyjeżdżający w ramach programu Erasmus mają możliwość uczęszczania na kurs języka tureckiego oraganizowany przez Centrum Języka Tureckiego (TÖMER) mieszczące się terenie kampusu. Studenci w trakcie pobytu w Eskisehir mogą uczestniczyć w lekcjach na poziomie A1 prowadzonych bezpłatnie.

     Rejestracja na kursy

Rejestracja na zajęcia dla studentów zagranicznych prowadzona jest przez Biuro ds. Studenckich. Otrzymanie legitymacji studenckiej możliwe jest po dokonaniu rejestracji (należy mieć ze sobą dwa zdjęcia paszportowe). Studenci zawożeni są do Biura ds. Studenckich przez Biuro Erasmusa. Decyzja o wyborze kursów następuje po konsultacji odpowiednio z wydziałowym koordynatorem Erasmusa. Rejestracja na kursy odbywa się w pierwszym tygodniu zajęć.

ECTS GRADING SYSTEM at ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY    

ECTS Grade 

ESOGÜ Grade

ESOGÜ Local Grade

Explanation 

A

AA

BA

4.0

3.5

 Excellent

 Good Excellent

BB 

3.0

 Good 

C  

CB  

2.5 

 Medium-Good  

CC  

2.0 

 Medium  

DC

DD 

1.5

1.0

 Pass-Medium

 Pass 

F

FX 

FF  0.0  Failed 

 

     Wiza

Studenci zagraniczni mogą ubiegać się w wizę w momencie otrzymania dokumentu potwierdzającego udział w programie Erasmus. Jest on wydawany przez uczelnię przyjmującą. Dokumenty należy złożyć w Ambasadzie/Konsulacie Republiki Turcji. Czas otrzymania wizy różni się w zależności od kraju. Szczegółowe informacje na temat wiz: http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

Obcokrajowcy planujący studia w Turcji powinni ubiegać się o pozwolenie na pobyt. Mogą to zrobić w najbliższej jednostce policji po przyjeździe do Turcji, w okresie nieprzekraczającym terminu ważności wizy. Biuro Erasmusa Eskisehir Osmangazi University pomaga studentom zagranicznym w formalnościach związanych z uzyskaniem karty pobytu.

     Pozwolenie na pobyt / karta pobytu

Studenci zagraniczni są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Imigracyjnym dokumentu pobytowego w Turcji w ciągu jednego miesiąca od przybycia do Turcji.

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na pobyt:

1. Certyfikat Studenta – wydany przez Biuro Erasmusa EOU

2. Formularz aplikacyjny – dostępny w Biurze Erasmusa EOU

3. 5 zdjęć paszportowych

4. List polecający wydany przez uczelnię macierzystą

5. List potwierdzający udział w programie Erasmus (po turecku) wydany przez Biuro Erasmusa EOU

6. Kopia paszportu wraz z wizą i numerem dowodu osobistego (jeśli stempel wjazdu nie widnieje na stronie z wizą należy dostarczyć także kopię strony paszportu, na której stempel się znajduje)

7. 89 lir (TL) opłaty (stawka na rok 2019)

8. Ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowe – musi pokrywać koszty leczenia pacjenta w trakcie całego pobytu na stypendium Erasmus. Na żądanie Urzędu Imigracyjnego polisa ubezpieczenia zdrowotnego musi zostać wydana w Turcji. Pomożemy Ci uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Jednak zaleca się, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne na pokrycie podróży.