DERS VERME

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü olan akademik personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.  İkili anlaşmalarımıza bağlı olarak oluşan değişim kapasiteleri web sayfamızda ilan edilmektedir. İlan tarihinden itibaren mevcut ikili anlaşma listesinde değişiklik yapılmamakta, yapılan yeni anlaşmalar seçim süreci sonunda anlaşma listesine eklenerek bir sonraki faaliyet döneminde değerlendirilmektedir. Faaliyet süresi en az 2 gün ve 8 ders saatidir.

Başvurular, duyurularda yer alan ilanda belirtilen tarihlerde online olarak alınmaktadır.

Süreç:  

Değişime katılmak isteyen öğretim elemanının Uluslararası İlişkiler Birimine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında Personel Ön Başvuru Formu ile birlikte Mobility Agreement for Teaching  (Ders verme faaliyetine ilişkin Hareketlilik Anlaşması), gidilecek üniversite tarafından imzalanmış Davet Mektubu ve yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmektedir.

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak öğretim elemanları Uygulama El Kitabı'nda belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.  Seçim sırasında, daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış personele, Erasmus Koordintatörlerine, daha önce ders verme hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce ders verme hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Başvuru sonuçlarının ilanından sonra Hareketlilikten yararlanacak öğretim elemanları, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması sürecini sırasıyla takip etmelidir:

1-      Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form, elektronik ortamda doldurulup erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir)

2-      Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Rektörlük onayına sunulmalı ve Üniversite Yönetim Kurlu kararı alınmalıdır.)

3-      Hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Eskişehir şubesinden (117 kodlu) Avro hesabı açtırılmalıdır.)

4-      Uçak/Otobüs Biletleri

5-      Hibe Sözleşmesi(UİB tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

Seyahat belgelerinin (bilet/e-bilet/fatura vb.) ve Hibe Sözleşmesinin, faaliyet başlamadan en az 15 gün öncesinde UİB’ne teslim edilmesi gerekmektedir

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından öğretim elemanlarımıza toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, UİB’ne teslim edilmesi gerekmektedir:

1-      Final Rapor Formu

2-      Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3-      Uçuş Kartları 

4-      Pasaport (giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB'ne iletilmesinden sonra hibenin kalan %30'u ödenmektedir.