TR | EN
2020-2021 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
19.02.2020

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2020-2021 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim Programı kapsamında Üniversitemizin yurtdışındaki üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde 19 Şubat -13 Mart 2020 tarihleri arasında öğrenci değişimi başvuruları alınacaktır.

Başvuru Şartları:

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

- Öğrencinin programa katılacağı akademik yılda (2020-2021) en az ikinci sınıf öğrencisi olması

Not: Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3.0 (üç) olması.

Başvuru Belgeleri:

Aday Öğrenci Başvuru Formu: Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi internet sitesinden  https://iro.ogu.edu.tr/Icerik/Detay/7/mevlana-dokumanlari indirilecektir. Başvuru formunun imzalı ve resimli olması gerekmektedir. Başvurular bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel not durum belgesidir.

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: ESOGÜ Erasmus Yabancı Dil Sınavlarından (4 Haziran 2018, 14 Ocak - 27 Mayıs 2019 ve 20 Ocak 2020 tarihli sınavlar) herhangi birinden alınmış puan ya da YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği devam etmekte olan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biri olmalıdır.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ:

Toplam Başarı Puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının %50’si toplanarak bulunur. (GNO, Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir.) Öğrenci seçimi ile ilgili YÖK kararlarında belirtilen kontenjan düzenlemesi için ‘Mevlana Değişim Programı Kriterleri’ dökümanını dikkatlice okuyunuz.

HİBE:

Mevlana Değişim Programına katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Ülkelere göre hibe miktarları değişkenlik göstermekte olup YÖK Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen kriterler ve burs miktarları geçerlidir. Hibe ödemelerinde bir yarıyıl 4 ay kabul edilmektedir.

Başvuru ile ilgili belgelere aşağıdadır:

2020-2021-Mevlana-Değişim-Programı-Duyuru...

Mevlana-Değişim-Programı-Kriterleri...

Mevlana-Değişim-Programı-Ülke-ve-Bölümler...

Mevlana-Değişim-Programı-Kontenjan-Listesi...