TR | EN

Kocatepe Staj Konsorsiyumu Staj Başvuruları Başlıyor!
29.04.2021

 

Kocatepe Staj Konsorsiyumu kapsamında staj hareketliliği başvuruları başlıyor! Başvuru yapmadan önce başvuru metnini dikkatlice okuyunuz. Başvuru metni için tıklayınız.

Başvuru yapmak için başvuru tarihleri arasını bekleyiniz. Başvuru uzantısı başvuru tarihleri arasında aktif olacaktır.

 Tüm adaylara başarılar dileriz. 

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ KA103 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI ÖN YERLEŞTİRME SONUÇLARI
15.03.2021

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

Erasmus+ Osmangazi Staj Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuruları Başlıyor!
1.02.2021

Osmangazi Staj Konsorsiyumu kapsamında staj hareketliliği başvuruları başlıyor! Başvuru yapmadan önce başvuru metnini dikkatlice okuyunuz. Başvuru metni için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

 Tüm adaylara başarılar dileriz. 

 

ÇEVRİMİÇİ YABANCI DİL SINAVLARI ERTELENMİŞTİR!
29.01.2021

3 Şubat 2021 tarihinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri için yapılması planlanan çevrimiçi yabancı dil sınavları, sınav organizasyonunun daha nitelikli yapılabilmesi amacıyla 17 Şubat 2021 tarihine ertelenmiş olup, sınavla ilgili bilgi ve ayrıntılar önümüzdeki günlerde birim web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve sizlere yollanacak e-postalar aracılığıyla duyurulacaktır.

Gelişmelerden haberdar olabilmek için web sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı ve e-postalarınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

3 ŞUBAT 2021 ÇEVRİM İÇİ YABANCI DİL SINAVI
14.12.2020

DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÇEVRİM İÇİ YABANCI DİL SINAV SÜRECİ ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

 

 

https://ydyo.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/136/esogu-yabanci-diller-yuksekokulu-cevrimici-online-sinav-sureci


Her üç dile ait sınav da 50 adet çoktan seçmeli test sorusundan oluşmakta olup süresi 100 dakikadır. Aynı anda iki dile girmek isteyen adaylar bulunduğundan tüm sınavlar ayrı saat dilimlerinde yapılacaktır.

İNGİLİZCE SINAVI:
3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA saat 09.30'da başlayacaktır. Sınav süresi 100 dakika ve UZEM sisteminde açık kalacağı süre 200 dakikadır (09.30 - 12.50), yani bir adayın sınavdaki tüm soruları görüp süreyi tam kullanabilmesi için en geç 11.10'da başlaması gerekmektedir.

 

FRANSIZCA SINAVI:   
3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA saat 13.00'da başlayacaktır. Sınav süresi 100 dakika ve UZEM sisteminde açık kalacağı süre 200 dakikadır (13.00 - 16.20), yani bir adayın sınavdaki tüm soruları görüp süreyi tam kullanabilmesi için en geç 14.40'ta başlaması gerekmektedir.  

ALMANCA SINAVI:

3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA saat 16.30'da başlayacaktır. Sınav süresi 100 dakika ve UZEM sisteminde açık kalacağı süre 200 dakikadır (16.30 - 19.50), yani bir adayın sınavdaki tüm soruları görüp süreyi tam kullanabilmesi için en geç 18.10'da başlaması gerekmektedir. 

 

Adayların sınava girebilmesi için e posta adresleri sisteme tanımlanacak ve adaylar e posta adreslerinin sınava tanımlandığına ilişkin bir sistem bildirimi alacaklardır.

 •   Sınava ilişkin ayrıca ilan önümüzdeki günlerde websitesinde https://ydyo.ogu.edu.tr/ yayınlanacaktır.   
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ KA107 PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
21.12.2020

 

2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA107 PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

UYARI: Başvuruların tamamı elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru formunu doldurduktan sonra, not ortalamanız ve dil sınav sonucunuz bilgi sisteminden kontrol edilecek ve başvurunuz onaylanacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimine elden veya fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir.

Lütfen aşağıdaki talimat ve şartları dikkatlice okuyunuz.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2020-2021) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak.
 • Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00;
 • Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ise en az 2.50/4.00 olması.
 • Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 AKTS (ECTS)’lik ders yükünün olması gerekmektedir.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli veya hibesiz Erasmus+ öğrencisi olabilir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

BAŞVURU ZAMANI VE GEREKLİ BELGELER

 • Online Başvuru Formu: Başvurular, Uluslararası İlişkiler Biriminin internet sayfasındaki (http://iro.ogu.edu.tr) "Online Başvuru" bağlantısından yapılacaktır. Online başvuru formunun çıktısı Birimimize teslim edilmeyecektir. Not dökümleri, Birimimiz tarafından Öğrenci işleri Daire Başkanlığından alınacaktır.
 • İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından birimimiz tarafından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. Türkçe transkript kabul edilmez. Başvuru esnasında not ortalaması oluşmamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir önceki öğrenim kademesinin not ortalaması ve transkriptleri ile başvurabilirler.
 • Yabancı Dil Belgesi: Tercih edilen kurumun eğitim dili şartlarına uygun olarak, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ESOGÜ Erasmus dil sınavlarından ( 27 Mayıs 2019, 20 Ocak 2020,10 Eylül 2020 ,3 Şubat 2021tarihli Erasmus+ dil sınavları) herhangi birinden alınmış puan ya da YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği devam etmekte olan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biridir. (Tercih edeceğiniz üniversitenin eğitim dili şartlarına yukarıda verilen İkili Anlaşma Listesinden ulaşılabilir.)
 • 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek dil sınavının başvuru tarihleri 28 Aralık 2020-24 Ocak 2021’dur. Başvurular online olarak iro.ogu.edu.tr adresinden alınacaktır. Başvuru yapıp gerekçesiz bir şekilde, keyfi ve kişisel sebeplerle ve belgelendirilmeden sınava girmeyen öğrencilerin, bir sonraki başvurularında toplam başarı puanında 5 puan kesinti yapılır.
 • Başvuru aşamasında, yukarıda sayılan dil sınavlarından birinin sonucu öğrenci tarafından online başvuru formuna girilir. Sadece öğrenci tarafından beyan edilen dil sınavı sonucu dikkate alınır.
 • YDS ve e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonucunu beyan eden öğrencilerin sınav sonuç belgesini erasmus@ogu.edu.tr adresine başvuru tarihlerinde göndermeleri gerekir. Başvuru formuna girilen puan ile sınav sonuç belgesindeki puanın uyuşmazlığı durumunda sınav sonuç belgesindeki puan geçerli olacaktır.
 • YDS ve YÖKDİL puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarının geçerlilik süresi, sınavın kendi geçerlilik süresi kadardır.
 • Öğrencinin tercih ettiği kurumun eğitim dilinde veya bu kurumun bulunduğu ülkenin anadilinde YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen geçerli bir uluslararası yabancı dil sınavı sonucu var ise, bu belge ile başvuru yapılabilir.
 • Başvurular 8 Şubat - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında iro.ogu.edu.tr adresinden online olarak yapıldıktan sonra başvuru formu ya da diğer herhangi bir belge Uluslararası İlişkiler Birimine elden ya da fizki olarak teslim edilmeyecektir. Online başvuru sistemi 26 Şubat 2021 günü saat 23.59’da kapanır ve başvuru alım süreci bu saat ve tarihte sona erer.

 

SEÇİM ve YERLEŞTİRME

Toplam Başarı Puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının (GNO) %50’si toplanarak bulunur (GNO Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir). Yerleştirmeler, kontenjan tablosunda ilan edilen dil seviyeleri dikkate alınarak, toplam başarı puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler için kontenjan dâhilinde yapılır. Öğrenciler, toplam başarı puanına göre kendi bölümleri içerisinde en yüksekten aşağıya doğru sıralanarak, tercihlerine göre yerleştirilir. Toplam başarı puanının eşit olması durumunda yerleştirme “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 11/b maddesine göre belirlenir. Aşağıdaki durumlarda toplam başarı puanında indirim veya artırım yapılır.

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır )
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • Aynı eğitim düzeyinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, staj ve öğrenim dâhil, her bir hareketlilik için): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Yerleştirme sırasında daha önce aynı eğitim düzeyinde yerleştirilmelerine rağmen belirtilen tarihten sonra mücbir sebebe dayanmaksızın feragat eden öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için: -10 puan

Ön yerleştirme sonuçları 05 Mart 2021 tarihine kadar iro.ogu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Sonuçlara itirazlar, 12 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilir. Varsa itirazların değerlendirilmesi sonucunda netleşen nihai yerleştirme sonuçları,16 Mart 2021 tarihinde saat 17.00’ye kadar web sitemizden duyurulacaktır.

Yerleşen öğrenciler, hala birer ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb.) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

*YTB Türkiye Bursları burslusu öğrenciler yerleştirilmeleri ve karşı üniversite tarafından kabul edilmeleri halinde, Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği programları kapsamında, eğitimlerine başka bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, ayrı programlarda olmak üzere en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin 15 gün içerisinde kabul belgeleri ile birlikte Başkanlığa bildirimde bulunmaları gereklidir. Ancak bunlardan, eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili olarak ödenir. Değişim programları kapsamındaki öğrencinin vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi durumunda ise öğrencinin bursu ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur. (Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi, 4. Bölüm, Madde 23-(3) bendi.) Daha detaylı bilgi için lütfen YTB Koordinatörlüğüne danışınız).

 

KONTANJAN VE HİBE

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak, öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Yeterli hibe olmaması durumunda hibe dağılımı “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 12/c maddesine göre yapılacaktır.

Değerlendirmeler sonucu başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması sebebiyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler programa “0 hibe” (Hibesiz) ile katılabilir.

Bölümlere ayrılan kontenjanların kullanılamaması durumunda söz konusu kontenjan, aynı ülke için kurumlararası anlaşması bulunan diğer bölüme aktarılacaktır.

 

HİBE MİKTARLARI

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

Ortak Ülke

700

 

SEYAHAT DESTEĞİ

ÜLKE

Hibe Miktarı (Avro)

Bosna Hersek

275

Gana

820

Gürcistan

275

Kosova

275

Ukrayna

275

Ürdün

275

 

ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Ek hibe
Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuruları ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*Gürcistan, Ilia State Üniversitesindeki "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" bölümü "Uluslararası İlişkiler" olarak güncellenmiştir.

Kontenjan tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ KA103 PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
21.12.2020

BAŞVURULAR DİL SINAVININ  ERTELENMESİNDEN DOLAYI UZATILMIŞTIR.

GÜNCEL BAŞVURU TARİHLERİ : 8 ŞUBAT -  7 MART

 

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Başvuruda yapacağınız hatalar, başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. 

 

ESOGÜ 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI 

YENİ UYARI

 • Bu başvurular sadece 2021-2022 akademik yılının GÜZ dönemi içindir. Bahar döneminde hareketlilikten faydalanmak isteyenler için daha ileri tarihte bir başvuru daha olacaktır. Ancak bahar döneminde açılacak başvuru sadece, güz döneminde kullanılmayan veya yalnızca bahar dönemine açık olan kontenjanlar için olacaktır. Çalışma takvimimize iro.ogu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Web sayfamızın İkili Anlaşmalar sayfasında bahar döneminde öğrenci kabul eden üniversiteler yer alabilir. Bahar döneminde öğrenci kabul eden üniversiteler, bu başvuruda TERCİH EDİLMEMELİDİR. Tercih edilmesi halinde bu üniversitelere kesinlikle yerleştirme yapılamaz.
 • Yerleştirmeler aşağıdaki İkili Anlaşma ve Kontenjan Listesi bağlantısında bulunan Excel dosyasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Lütfen bu dosyayı dikkate alınız. 
 • Başvuruların tamamı elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru formunu doldurduktan sonra, not ortalamanız ve dil sınav sonucunuz bilgi sisteminden kontrol edilecek ve başvurunuz onaylanacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimine elden veya fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir.

► İKİLİ ANLAŞMA ve KONTENJAN LİSTESİ

Başvuru Şartları 

 • Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2021-2022) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak.
 • Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00;
 • Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ise en az 2.50/4.00 ortalamaya sahip olmak.
 • Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 AKTS (ECTS)’lik ders yükünün olması gerekmektedir.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli veya hibesiz Erasmus+ öğrencisi olabilir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. 

BAŞVURU BELGELERİ VE ZAMANI

 • Online Başvuru Formu: Başvurular, Uluslararası İlişkiler Biriminin internet sayfasındaki (http://iro.ogu.edu.tr) "Online Başvuru" bağlantısından yapılacaktır. Online başvuru formunun çıktısı Birimimize teslim edilmeyecektir.Not dökümleri , Birimimiz tarafından Öğrenci işleri Daire Başkanlığından alınacaktır. 
 • İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından birimimiz tarafından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. Türkçe transkript kabul edilmez. Başvuru esnasında not ortalaması oluşmamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir önceki öğrenim kademesinin not ortalaması ve transkriptleri ile başvurabilirler.
 • Yabancı Dil Belgesi: Tercih edilen kurumun eğitim dili şartlarına uygun olarak, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ESOGÜ Erasmus dil sınavlarından (27 Mayıs 2019,  20 Ocak 2020,10 Eylül 2020, 3 Şubat 2021 tarihli Erasmus+ dil sınavları) herhangi birinden alınmış puan ya da YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği devam etmekte olan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biridir. (Tercih edeceğiniz üniversitenin eğitim dili şartlarına yukarıda verilen İkili Anlaşma Listesinden ulaşılabilir.)
 • 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek dil sınavının başvuru tarihleri 28 Aralık 2020-24 Ocak 2021’dur. Başvurular online olarak iro.ogu.edu.tr adresinden alınacaktır. Başvuru yapıp gerekçesiz bir şekilde, keyfi ve kişisel sebeplerle ve belgelendirilmeden sınava girmeyen öğrencilerin, bir sonraki başvurularında toplam başarı puanında 5 puan kesinti yapılır.
 • Başvuru aşamasında, yukarıda sayılan dil sınavlarından birinin sonucu öğrenci tarafından online başvuru formuna girilir. Sadece öğrenci tarafından beyan edilen dil sınavı sonucu dikkate alınır.
 • YDS ve e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonucunu beyan eden öğrencilerin sınav sonuç belgesini başvuru evrakları ile birlikte teslim etmesi gerekir. Başvuru formuna girilen puan ile sınav sonuç belgesindeki puanın uyuşmazlığı durumunda sınav sonuç belgesindeki puan geçerli olacaktır.
 • YDS ve YÖKDİL puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarının geçerlilik süresi, sınavın kendi geçerlilik süresi kadardır.
 • Öğrencinin tercih ettiği kurumun eğitim dilinde veya bu kurumun bulunduğu ülkenin anadilinde YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen geçerli bir uluslararası yabancı dil sınavı sonucu var ise, bu belge ile başvuru yapılabilir.

Başvurular 08 Şubat - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında iro.ogu.edu.tr adresinden online olarak yapıldıktan sonra başvuru formu ya da diğer herhangi bir belge Uluslararası İlişkiler Birimine elden ya da fizki olarak teslim edilmeyecektir.. Online başvuru sistemi 26 Şubat 2021 günü saat 23.59’da kapanır ve başvuru alım süreci bu saat ve tarihte sona erer. 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Toplam Başarı Puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının (GNO) %50’si toplanarak bulunur (GNO Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).

Yerleştirmeler, kontenjan tablosunda ilan edilen dil seviyeleri dikkate alınarak, toplam başarı puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler için kontenjan dâhilinde yapılır. Öğrenciler, toplam başarı puanına göre kendi bölümleri içerisinde en yüksekten aşağıya doğru sıralanarak, tercihlerine göre yerleştirilir. Toplam başarı puanının eşit olması durumunda yerleştirme “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 11/b maddesine göre belirlenir. Aşağıdaki durumlarda toplam başarı puanında indirim veya artırım yapılır.

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır )
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan 
 • Aynı eğitim düzeyinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, staj ve öğrenim dâhil, her bir hareketlilik için): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Yerleştirme sırasında daha önce aynı eğitim düzeyinde yerleştirilmelerine rağmen belirtilen tarihten sonra mücbir sebebe dayanmaksızın feragat eden öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için: -10 puan

Ön yerleştirme sonuçları 05 Mart 2021 tarihine kadar iro.ogu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Sonuçlara itirazlar, 12 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilir.Varsa itirazların değerlendirilmesi sonucunda netleşen nihai yerleştirme sonuçları,16 Mart 2021 tarihinde saat 17.00’ye kadar web sitemizden duyurulacaktır.

Yerleşen öğrenciler, hala birer ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

 

*YTB Türkiye Bursları burslusu öğrenciler yerleştirilmeleri ve karşı üniversite tarafından kabul edilmeleri halinde, Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği programları kapsamında, eğitimlerine başka bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, ayrı programlarda olmak üzere en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin 15 gün içerisinde kabul belgeleri ile birlikte Başkanlığa bildirimde bulunmaları gereklidir. Ancak bunlardan, eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili olarak ödenir.

Değişim programları kapsamındaki öğrencinin vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi durumunda ise öğrencinin bursu ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.

 

(Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi, 4. Bölüm, Madde 23-(3) bendi.) Daha detaylı bilgi için lütfen YTB Koordinatörlüğüne danışınız.)

HİBE VE KONTANJAN

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak, öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Yeterli hibe olmaması durumunda hibe dağılımı “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi” nin 12/c maddesine göre yapılacaktır.

 

Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programı seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez.

 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir

 

Özel ihtiyaç desteği ve ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrenciler hakkında ayrıntılı bilgiyi koordinatörlüğümüzden alabilirsiniz.

 

Değerlendirmeler sonucu başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması sebebiyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler programa “0 hibe” (Hibesiz) ile katılabilir. Ülkelere göre hibe miktarları web sayfamızın  “belge ve dokümanlar” bağlantısında yer almaktadır.

Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjanlara güncel olarak "İkili Anlaşmalar" bölümünden ulaşılmaktadır. İlan tarihinden sonra yapılan anlaşmalar tabloda yer almayacaktır.

 

 27 Mayıs 2019 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

20 Ocak 2020 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

10 Eylül 2020 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

03 Şubat 2021 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

 

Başvuru Formu