TR | EN
OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU

OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU ORTAKLIĞI

     2020 proje döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından “Osmangazi Staj Konsorsiyumu” adı altında Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurusu yapılan proje öğrencilere yurt dışında staj imkânı sunmak ve üniversite personelinin yurt dışında ders verme/eğitim alma deneyimi kazanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. 2020 döneminin proje bitiş tarihi Mayıs 2022’dir. Konsorsiyumun bireysel ve kurumsal düzeyde hedef ve etkileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

Konsorsiyumun hedefleri:

1.Kuruluşların ihtiyaç duyduğu öğrenci profiline uygun öğrencileri seçerek, staj yapmalarını sağlamak ve karşılıklı fayda sağlamak,
2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve kuruluşlarla işbirliği kurmak,
3.Yurt dışında stajını tamamlamış nitelikli ve alanında uzman öğrencileri yetiştirmek,
4.Konsorsiyum ortakları arasında güçlü işbirliği oluşturmak.

Konsorsiyumun etkileri:

1.Konsorsiyum kapsamında yürütülen staj faaliyetleri ile yüksek potansiyeli olan ve alanında yurt dışı deneyimi olan gençler yetiştirmek,
2.Öğrencilere yurt dışında verimli ve etkin bir staj tecrübesi sunabilmek amacıyla nitelikli kurum/kuruluşlarla iletişim kurularak işletme havuzu oluşturmak,
3.Öğrencilerin edineceği yurt dışı deneyimi ile iletişim becerilerini ve yabancı dillerini geliştirirken güçlü özgüven ve vizyona sahip olmalarını sağlamak ve farklı kültürleri tanıma imkânı sunmak,
4.Engelli ve dezavantajlı öğrenci ve personelin yurt dışı deneyimi konusunda farkındalık oluşturmak,
5. Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini artırmak,
6.Ortak kurumların yurt dışındaki kuruluşlarla ve kendi aralarında güçlü işbirliği kurmalarını sağlamak,
7.Konsorsiyum çıktılarının akademik birimlerle paylaşılması sonucunda müfredatın geliştirilmesine katkıda bulunmak,
8. Ortak kurumların uluslararasılaşma stratejilerine katkıda bulunmak.

Projede;

· Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
· Karaman Ticaret ve Sanayi Odası,
· Necmettin Erbakan Üniversitesi
· Konya Sanayi Odası,
·Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
· Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

olmak üzere dört üniversite ve üç sanayi odası bulunmaktadır.

     Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 76.200 Avroyla, 24 ay boyunca desteklenmeye layık bulunan staj hareketlilik projesinde, 25 öğrenci Avrupa’da bulunan ve kariyerlerine uygun işletmelerde staj yapma imkânı bulacakken, 22 akademisyen ise yurtdışındaki üniversitelerde uzmanlık alanlarına uygun eğitimlere katılma ya da ders verme faaliyetlerine katılacak.

     Proje yürütücüsü kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile 1970 yılında kurulmuştur. 1993 senesinde bu fakültelere ek olarak açılan Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Fen Bilimleri, Metalürji ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adıyla yeniden yapılanmıştır.

     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 29 Mayıs 2007'de kurulmuştur. Karaman'daki ilk üniversite oluşumu 1987 yılında Selçuk Üniversitesi ile bağlantılı olarak Karaman Meslek Yüksekokulu'nun açılmasıyla mümkün olmuştur. Kuruluş kanunu ile; Selçuk Üniversitesi'nden 3 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 10 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 17 araştırma ve uygulama merkezi, 48 lisans, 69 ön lisans ve 47 yüksek lisans programı bulunmaktadır.

     Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 1949 yılında Karamanlı tüccar ve sanayicilerin girişimleri kurulmuştur.15 Ocak 2019 Ocak ayı itibari ile 12 meslek komitesinde, 2872 aktif üyesi bulunmaktadır. Karaman Ticaret ve Sanayi Odasının amacı ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmektir.

     Necmettin Erbakan Üniversitesi, (Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi), 3 Enstitü (Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve 1 Yüksekokul (Yabancı Diller Yüksekokulu) olmak üzere 10 adet akademik birimden oluşan bir Devlet Üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6005 sayılı kanun ile Konya Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Üniversite bünyesinde 20 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 26 araştırma merkezi, 4 enstitü, yabancı diller yüksekokulu, Türk Müziği Konservatuvarı ile  8 koordinatörlük bulunmaktadır.

     Konya Sanayi Odası, Konya ilinde sanayi ve ticaret, Cumhuriyet döneminde alınan Kalkınma Planları Kararlarıyla birlikte gelişme sürecine girmiştir. Sanayi ve Ticaret hayatının canlanması, bilinçli ve sistematik gelişmelerin ülke geneline yayılabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde 1926 yılında Konya Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu. Bugün 24 meslek komitesinde 1490 faal, 135 askıda olmak üzere 1625 üyesi ve 28 personeli ile Konya sanayisine hizmet etmektedir.

     Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 03.07.1992 tarihinde kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca Üniversitenin ismi "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi" olmuştur. Üniversite, ilk kuruluşunda 01.11.1992 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Ziraat Fakültesi’ni bünyesine katarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşmuştur. Üniversitede 17 fakülte, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsü bulunmaktadır. Üniversitede sağlık hizmetleri; Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi de eğitim, araştırma ve hizmet uygulamalarıyla tarım alanında önemli görevler üstlenmektedir. 

     Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, 1924 yılında kurulmuştur. İlk başkanlığını Tahir Rüştü Baç’ın yaptığı Odanın üyelerine Ahilik kültürü ile hizmet etmekte, aralarında yaşanılan uyuşmazlıkları çözmeye çalışmakta ve ticarete yön verilmesi için üye sorunlarının tek bir ağızdan ilgili kurum ve kuruluşlara iletmektedir.  2090 faal üye, 475 askı üye, 69 tasfiye üyesi ile birlikte 2634 üyeye hizmet vermektedir. 9 Meslek Grubu’nun bulunduğu Tokat Ticaret ve Sanayi Odası üye meslek gruplarındaki üye sayıları dikkate alınarak toplam 24 üye ile Meclisi oluşturmaktadır. Meclis bünyesinde seçilen Yönetim Kurulu Başkanı ve 6 Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte faaliyetlerini yürüten Sanayi Odası üyelerine ortaklık kültürünün yayılması, yeni ticaret alanlarının oluşturulması ve bu ticaret alanlarının desteklenmesi aşamalarında üyelerine hizmet vermektedir.