TR | EN
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (KA171)

Erasmus+ (KA107) Öğrenim Hareketliliği Ortak Ülkelerden birinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrenim hareketliliği kapsamında, Üniversitemizde kayıtlı bir öğrenci öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumunda gerçekleştirebilmektedir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar.

Erasmus+ (KA107) Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin; Üniversitemizin kampüslerinde, ESOGÜ web sayfasında ve Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında duyurulan ilan metninde belirtilen tarihlerde Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Her akademik yıl için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar aşağıdadır.  

  1. Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,
  2. Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.

Not:  Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedi

BAŞVURU BELGELERİ

  1. Ön Başvuru Formu: Online olarak doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır. Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi)
  2. Transkript (Güncel Not Dökümü): ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından İngilizce transkript alınacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme; Yabancı Dil Sınav notu ve transkriptte belirtilen GNO esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır. 

Başarı Notu = GNO x 0,50 +  Yabancı Dil Puanı x 0,50

Yabancı Dil Puanı: Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için, ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır. Sınav Sonuç Notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir.

ESOGÜ Sınavına katılamayacak olanlardan, tercih edilen kurumun eğitim dili için ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), E-YDS veya YÖKDİL sınav sonuç belgesi veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan dil belgesi kabul edilmektedir. 

Öğrenciler, tercih ettikleri kurum/kurumların eğitim dilini/dillerini dikkate alarak yabancı dil sınavına/sınavlarına girmek veya belge sunmak zorundadırlar. İlgili eğitim dilinde (Almanca ve Fransızca hariç) ÖSYM tarafından eşdeğerliği sağlanan bir belge sunulamıyorsa,  İngilizce dil puanına göre yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve değerlendirme aşamasında ayrıca Uygulama El Kitabı'nda açıklanan ilgili hususlar ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler de dikkate alınır.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli/hibesiz Erasmus+ öğrencisi olabilir. Ancak, yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından "10 puan" düşürülecektir.  

HİBE ve KONTENJAN

2020-2021 akademik yılı Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Kontenjan, Aylık Hibe ve Seyahat Hibesi Miktarları

Bölüm               Ülke/Üniversite Kontenjan Aylık Hibe Seyahat 
Bilgisayar Mühendisliği Rusya/Voronezh State University 2 (Lisans+ Y.Lisans) 700  avro        
Maden Mühendisliği Ukrayna/Zhytomyr State Technological University 1(Y.Lisans+Doktora) 700 avro  
Uluslararası İlişkiler Bölümü Ukrayna/Ivan Franko National University of Lvıv 1 (Lisans+ Y.Lisans) 700 avro  
Uluslararası İlişkiler Bölümü Rusya/Voronezh State University 1 (Lisan+ Y. Lisans) 700 avro  
Turizm Fakültesi Ukrayna/Zhytomyr State Technological University 1(Y.Lisans+Doktora) 700  avro  
Türk Dili ve Edebiyatı Gürcistan/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 3(Y.Lisans+Doktora) 700 avro  
Türk Dili ve Edebiyatı Kosova/Universiteti Prishtines 2 (Lisans+Y. Lisans) 700 avro