TR | EN
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ KA103 PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
21.12.2020

BAŞVURULAR DİL SINAVININ  ERTELENMESİNDEN DOLAYI UZATILMIŞTIR.

GÜNCEL BAŞVURU TARİHLERİ : 8 ŞUBAT -  7 MART

 

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Başvuruda yapacağınız hatalar, başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. 

 

ESOGÜ 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI 

YENİ UYARI

 • Bu başvurular sadece 2021-2022 akademik yılının GÜZ dönemi içindir. Bahar döneminde hareketlilikten faydalanmak isteyenler için daha ileri tarihte bir başvuru daha olacaktır. Ancak bahar döneminde açılacak başvuru sadece, güz döneminde kullanılmayan veya yalnızca bahar dönemine açık olan kontenjanlar için olacaktır. Çalışma takvimimize iro.ogu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Web sayfamızın İkili Anlaşmalar sayfasında bahar döneminde öğrenci kabul eden üniversiteler yer alabilir. Bahar döneminde öğrenci kabul eden üniversiteler, bu başvuruda TERCİH EDİLMEMELİDİR. Tercih edilmesi halinde bu üniversitelere kesinlikle yerleştirme yapılamaz.
 • Yerleştirmeler aşağıdaki İkili Anlaşma ve Kontenjan Listesi bağlantısında bulunan Excel dosyasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Lütfen bu dosyayı dikkate alınız. 
 • Başvuruların tamamı elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru formunu doldurduktan sonra, not ortalamanız ve dil sınav sonucunuz bilgi sisteminden kontrol edilecek ve başvurunuz onaylanacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimine elden veya fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir.

► İKİLİ ANLAŞMA ve KONTENJAN LİSTESİ

Başvuru Şartları 

 • Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2021-2022) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak.
 • Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00;
 • Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ise en az 2.50/4.00 ortalamaya sahip olmak.
 • Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 AKTS (ECTS)’lik ders yükünün olması gerekmektedir.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli veya hibesiz Erasmus+ öğrencisi olabilir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. 

BAŞVURU BELGELERİ VE ZAMANI

 • Online Başvuru Formu: Başvurular, Uluslararası İlişkiler Biriminin internet sayfasındaki (http://iro.ogu.edu.tr) "Online Başvuru" bağlantısından yapılacaktır. Online başvuru formunun çıktısı Birimimize teslim edilmeyecektir.Not dökümleri , Birimimiz tarafından Öğrenci işleri Daire Başkanlığından alınacaktır. 
 • İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından birimimiz tarafından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. Türkçe transkript kabul edilmez. Başvuru esnasında not ortalaması oluşmamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir önceki öğrenim kademesinin not ortalaması ve transkriptleri ile başvurabilirler.
 • Yabancı Dil Belgesi: Tercih edilen kurumun eğitim dili şartlarına uygun olarak, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ESOGÜ Erasmus dil sınavlarından (27 Mayıs 2019,  20 Ocak 2020,10 Eylül 2020, 3 Şubat 2021 tarihli Erasmus+ dil sınavları) herhangi birinden alınmış puan ya da YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği devam etmekte olan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biridir. (Tercih edeceğiniz üniversitenin eğitim dili şartlarına yukarıda verilen İkili Anlaşma Listesinden ulaşılabilir.)
 • 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek dil sınavının başvuru tarihleri 28 Aralık 2020-24 Ocak 2021’dur. Başvurular online olarak iro.ogu.edu.tr adresinden alınacaktır. Başvuru yapıp gerekçesiz bir şekilde, keyfi ve kişisel sebeplerle ve belgelendirilmeden sınava girmeyen öğrencilerin, bir sonraki başvurularında toplam başarı puanında 5 puan kesinti yapılır.
 • Başvuru aşamasında, yukarıda sayılan dil sınavlarından birinin sonucu öğrenci tarafından online başvuru formuna girilir. Sadece öğrenci tarafından beyan edilen dil sınavı sonucu dikkate alınır.
 • YDS ve e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonucunu beyan eden öğrencilerin sınav sonuç belgesini başvuru evrakları ile birlikte teslim etmesi gerekir. Başvuru formuna girilen puan ile sınav sonuç belgesindeki puanın uyuşmazlığı durumunda sınav sonuç belgesindeki puan geçerli olacaktır.
 • YDS ve YÖKDİL puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarının geçerlilik süresi, sınavın kendi geçerlilik süresi kadardır.
 • Öğrencinin tercih ettiği kurumun eğitim dilinde veya bu kurumun bulunduğu ülkenin anadilinde YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen geçerli bir uluslararası yabancı dil sınavı sonucu var ise, bu belge ile başvuru yapılabilir.

Başvurular 08 Şubat - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında iro.ogu.edu.tr adresinden online olarak yapıldıktan sonra başvuru formu ya da diğer herhangi bir belge Uluslararası İlişkiler Birimine elden ya da fizki olarak teslim edilmeyecektir.. Online başvuru sistemi 26 Şubat 2021 günü saat 23.59’da kapanır ve başvuru alım süreci bu saat ve tarihte sona erer. 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Toplam Başarı Puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının (GNO) %50’si toplanarak bulunur (GNO Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).

Yerleştirmeler, kontenjan tablosunda ilan edilen dil seviyeleri dikkate alınarak, toplam başarı puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler için kontenjan dâhilinde yapılır. Öğrenciler, toplam başarı puanına göre kendi bölümleri içerisinde en yüksekten aşağıya doğru sıralanarak, tercihlerine göre yerleştirilir. Toplam başarı puanının eşit olması durumunda yerleştirme “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 11/b maddesine göre belirlenir. Aşağıdaki durumlarda toplam başarı puanında indirim veya artırım yapılır.

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır )
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan 
 • Aynı eğitim düzeyinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, staj ve öğrenim dâhil, her bir hareketlilik için): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Yerleştirme sırasında daha önce aynı eğitim düzeyinde yerleştirilmelerine rağmen belirtilen tarihten sonra mücbir sebebe dayanmaksızın feragat eden öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için: -10 puan

Ön yerleştirme sonuçları 05 Mart 2021 tarihine kadar iro.ogu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Sonuçlara itirazlar, 12 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilir.Varsa itirazların değerlendirilmesi sonucunda netleşen nihai yerleştirme sonuçları,16 Mart 2021 tarihinde saat 17.00’ye kadar web sitemizden duyurulacaktır.

Yerleşen öğrenciler, hala birer ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

 

*YTB Türkiye Bursları burslusu öğrenciler yerleştirilmeleri ve karşı üniversite tarafından kabul edilmeleri halinde, Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği programları kapsamında, eğitimlerine başka bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, ayrı programlarda olmak üzere en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin 15 gün içerisinde kabul belgeleri ile birlikte Başkanlığa bildirimde bulunmaları gereklidir. Ancak bunlardan, eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili olarak ödenir.

Değişim programları kapsamındaki öğrencinin vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi durumunda ise öğrencinin bursu ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.

 

(Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi, 4. Bölüm, Madde 23-(3) bendi.) Daha detaylı bilgi için lütfen YTB Koordinatörlüğüne danışınız.)

HİBE VE KONTANJAN

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak, öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Yeterli hibe olmaması durumunda hibe dağılımı “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi” nin 12/c maddesine göre yapılacaktır.

 

Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programı seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez.

 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir

 

Özel ihtiyaç desteği ve ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrenciler hakkında ayrıntılı bilgiyi koordinatörlüğümüzden alabilirsiniz.

 

Değerlendirmeler sonucu başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması sebebiyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler programa “0 hibe” (Hibesiz) ile katılabilir. Ülkelere göre hibe miktarları web sayfamızın  “belge ve dokümanlar” bağlantısında yer almaktadır.

Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjanlara güncel olarak "İkili Anlaşmalar" bölümünden ulaşılmaktadır. İlan tarihinden sonra yapılan anlaşmalar tabloda yer almayacaktır.

 

 27 Mayıs 2019 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

20 Ocak 2020 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

10 Eylül 2020 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

03 Şubat 2021 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

 

Başvuru Formu