TR | EN
2020-2021 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI (2020 SÖZLEŞME DÖNEMİ)
2.12.2019

 

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Başvuruda yapacağınız hatalar, başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. 

4 Haziran 2018 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

14 Ocak 2019 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

 27 Mayıs 2019 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

20 Ocak 2020 tarihli Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce, Almanca, Fransızca)

 

ESOGÜ 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

(2020 Sözleşme Dönemi)

YENİ UYARI

 • Bu başvurular sadece 2020-2021 akademik yılının GÜZ dönemi içindir. Bahar döneminde hareketlilikten faydalanmak isteyenler için daha ileri tarihte bir başvuru daha olacaktır. Ancak bahar döneminde açılacak başvuru sadece, güz döneminde kullanılmayan veya yalnızca bahar dönemine açık olan kontenjanlar için olacaktır. Çalışma takvimimize iro.ogu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Web sayfamızın İkili Anlaşmalar sayfasında bahar döneminde öğrenci kabul eden üniversiteler yer alabilir. Bahar döneminde öğrenci kabul eden üniversiteler, bu başvuruda TERCİH EDİLMEMELİDİR. Tercih edilmesi halinde bu üniversitelere kesinlikle yerleştirme yapılamaz.
 • Yerleştirmeler aşağıdaki İkili Anlaşma ve Kontenjan Listesi bağlantısında bulunan Excel dosyasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Lütfen bu dosyayı dikkate alınız. 

► İKİLİ ANLAŞMA ve KONTENJAN LİSTESİ

Başvuru Şartları 

 • Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2020-2021) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak.
 • Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00;
 • Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ise en az 2.50/4.00 olması.
 • Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 AKTS (ECTS)’lik ders yükünün olması gerekmektedir.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli veya hibesiz Erasmus+ öğrencisi olabilir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. 

BAŞVURU BELGELERİ VE ZAMANI

 • Online Başvuru Formu: Başvurular, Uluslararası İlişkiler Biriminin internet sayfasındaki (http://iro.ogu.edu.tr) "Online Başvuru" bağlantısından yapılacaktır. Online başvuru formunun çıktısı, imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış olarak, aşağıdaki diğer başvuru belgeleri ile birlikte Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmelidir. (Fotoğraf olarak son 2 yıl içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf kullanılmalıdır. Kağıttan kesilmiş fotoğraflar kabul EDİLMEZ.)
 • İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. Türkçe transkript kabul edilmez. Başvuru esnasında not ortalaması oluşmamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir önceki öğrenim kademesinin not ortalaması ve transkriptleri ile başvurabilirler.
 • Yabancı Dil Belgesi: Tercih edilen kurumun eğitim dili şartlarına uygun olarak, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ESOGÜ Erasmus dil sınavlarından (4 Haziran 2018, 14 Ocak 2019, 27 Mayıs 2019,  20 Ocak 2020 tarihli Erasmus+ dil sınavları) herhangi birinden alınmış puan ya da YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği devam etmekte olan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biridir. (Tercih edeceğiniz üniversitenin eğitim dili şartlarına yukarıda verilen İkili Anlaşma Listesinden ulaşılabilir.)
 • 20 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek dil sınavının başvuru tarihleri 16-31 Aralık 2019’dur. Başvurular online olarak iro.ogu.edu.tr adresinden alınacaktır. Başvuru yapıp gerekçesiz bir şekilde, keyfi ve kişisel sebeplerle ve belgelendirilmeden sınava girmeyen öğrencilerin, bir sonraki başvurularında toplam başarı puanında 5 puan kesinti yapılır.
 • Başvuru aşamasında, yukarıda sayılan dil sınavlarından birinin sonucu öğrenci tarafından online başvuru formuna girilir. Sadece öğrenci tarafından beyan edilen dil sınavı sonucu dikkate alınır.
 • YDS ve e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonucunu beyan eden öğrencilerin sınav sonuç belgesini başvuru evrakları ile birlikte teslim etmesi gerekir. Başvuru formuna girilen puan ile sınav sonuç belgesindeki puanın uyuşmazlığı durumunda sınav sonuç belgesindeki puan geçerli olacaktır.
 • YDS ve YÖKDİL puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarının geçerlilik süresi, sınavın kendi geçerlilik süresi kadardır.
 • Öğrencinin tercih ettiği kurumun eğitim dilinde veya bu kurumun bulunduğu ülkenin anadilinde YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen geçerli bir uluslararası yabancı dil sınavı sonucu var ise, bu belge ile başvuru yapılabilir.

Başvurular 3-21 Şubat 2020 tarihleri arasında iro.ogu.edu.tr adresinden online olarak yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısı ve diğer evraklar Uluslararası İlişkiler Birimine en geç başvurunun son günü saat 17.00'ye kadar teslim edilecektir. Online başvuru sistemi 21 Şubat 2020 günü saat 17.00’de kapanır ve başvuru alım süreci bu saat ve tarihte sona erer. 

Sadece başvuru tarihlerinde yurtdışında olan ve bunu belgelendirebilen öğrenciler, daha sonra aslını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ulaştırmaları şartıyla belgelerini taratılmış olarak erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderebilirler.

Türkiye’de olup, başvuru tarihinde Eskişehir’de bulunmayan öğrenciler evraklarını (imzalı, fotoğraflı ve tüm belgeleri eksiksiz olarak) posta veya kargo ile Uluslararası İlişkiler Birimi’ne son başvuru tarihine kadar ulaştırabilirler. Postadaki gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra birimimize ulaşan başvurular değerlendirmeye dahil edilmez. 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Toplam Başarı Puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının (GNO) %50’si toplanarak bulunur (GNO Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).

Yerleştirmeler, kontenjan tablosunda ilan edilen dil seviyeleri dikkate alınarak, toplam başarı puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler için kontenjan dahilinde yapılır. Öğrenciler, toplam başarı puanına göre kendi bölümleri içerisinde en yüksekten aşağıya doğru sıralanarak, tercihlerine göre yerleştirilir. Toplam başarı puanının eşit olması durumunda yerleştirme “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 11/b maddesine göre belirlenir. Aşağıdaki durumlarda toplam başarı puanında indirim veya artırım yapılır.

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır )
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan 
 • Aynı eğitim düzeyinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, staj ve öğrenim dahil, her bir hareketlilik için): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Yerleştirme sırasında daha önce aynı eğitim düzeyinde yerleştirilmelerine rağmen belirtilen tarihten sonra mücbir sebebe dayanmaksızın feragat eden öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için: -10 puan

Ön yerleştirme sonuçları 28 Şubat 2020 tarihine kadar iro.ogu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 6 Mart 2020 tarihine kadar yerleştirme sonuçlarına itirazlar alınacaktır. Varsa, itirazların değerlendirilmesi sonucunda netleşen yerleştirme sonuçları 13 Mart 2020 tarihinde saat 17.00’ye kadar web sitemizden duyurulacaktır.

Yerleşen öğrenciler, hala birer ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme vb) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

*YTB Türkiye Bursları burslusu öğrenciler yerleştirilmeleri ve karşı üniversite tarafından kabul edilmeleri halinde, kabul belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde YTB’ye bildirimde bulunacaklardır. YTB tarafından onay alınması halinde, ilgili öğrenciler hareketliliğe en fazla bir yarıyıl boyunca olmak üzere katılabilirler. Bu süre içerisinde öğrencilerin YTB burslulukları, bursluluk süresinden sayılmak üzere ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur. (Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi, 4. Bölüm, Madde 23-(3) bendi.) Daha detaylı bilgi için lütfen YTB Koordinatörlüğüne danışınız.)

HİBE VE KONTANJAN

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak, öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Yeterli hibe olmaması durumunda hibe dağılımı “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi” nin 12/c maddesine göre yapılacaktır.

Değerlendirmeler sonucu başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması sebebiyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler programa “0 hibe” (Hibesiz) ile katılabilir. Ülkelere göre hibe miktarları web sayfamızın  “belge ve dokümanlar” bağlantısında yer almaktadır.

Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjanlara güncel olarak "İkili Anlaşmalar" bölümünden ulaşılmaktadır. İlan tarihinden sonra yapılan anlaşmalar tabloda yer almayacaktır.

 

 

Başvuru Formu