TR | EN
HAKKIMIZDA

Uluslararası İlişkiler Birimi olarak Üniversitemiz bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlerken, kurumlararası ve uluslararası işbirliğinin kurumsal ve bilimsel düzeyde kaliteyi teşvik edeceğine inanmakta ve bu bakımdan stratejik hedeflerimize doğru yol alırken işbirliği olanaklarını artıran projelerin anahtar rolü üstleneceğini düşünmekteyiz. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları, uluslararası düzeyde üniversiteler arası işbirliğini olası kılan bir araç niteliği taşımaktadır. Bu programlara katılımın diğer kurumlarla etkileşim halinde yenilenmemizi sağlayacağı, kurumsal düzeyde kaliteyi teşvik edeceği, dolayısıyla da rekabet gücümüzü artıracağı görüşü, üniversitemizi de bu programlar çerçevesinde işbirliği olanaklarını aramaya ve bu programların sağlayacağı tazelenmeden istifade etmeye itmiştir.