TR | EN
EĞİTİM ALMA

Türkiye’de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine, farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek amacıyla yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna veya yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesini sağlayan faaliyet alanıdır. Konferans katılımları faaliyet kapsamında değerlendirilememektedir. İlan tarihinden itibaren mevcut ikili anlaşma listesinde değişiklik yapılmamakta, yapılan yeni anlaşmalar seçim süreci sonunda anlaşma listesine eklenerek bir sonraki faaliyet döneminde değerlendirilmektedir.Faaliyet süresi en az 2 gündür.

Başvuru:

Başvurular, her akademik yıl için belirlenen ve ilan edilen tarihlerde online olarak alınmaktadır.

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

1-     Başvuru formu (Online başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış olmalıdır)

2-     Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

3-     Davet Mektubu/Kabul Mektubu (Gidilecek kurum/işletmeden alınmış davet mektubu)

4-     Mobility Agreement for Training (İlgili form, web sayfamızda "Belge ve Dökümanlar- Erasmus Personel Hareketliliği Dokümanları" başlığı altında yer almaktadır.) Formun, gidilecek üniversite tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

Süreç:

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak öğretim elemanları Uygulama El Kitabı'nda belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Erasmus+ Personel Hareketliliği Yönergesinde belirtilen ölçütlere göre  değerlendirilir. 

Başvuru sonuçlarının ilanından sonra hareketlilikten yararlanacak personelimiz, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması sürecini sırasıyla takip etmelidir:

1-      Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form, elektronik ortamda doldurulup erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir)

2-       Mobility Agreement for Training (Başvuru aşamasında teslim edilmiş olan form, gidilecek kuruma imzalatılmalıdır.) 

3-      Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm/daire başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Rektörlük onayına sunulmalı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınmalıdır.)

4-      Hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Eskişehir şubesinden (117 kodlu) Avro hesabı açtırılmalıdır.)

5-      Hibe Sözleşmesi (UİB tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

İlgili belgelerin, faaliyet başlamadan en az 15 gün öncesinde UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından personelimize toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir:

1-      Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3-      Uçuş Kartları

4-      Pasaport (kişisel bilgiler ve giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

5-      Personel Nihai Raporu (Faaliyet sonunda e-posta adresinize iletilecek olan çevirim içi AB Anketi (EU Survey) doldurulmalıdır.)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB'ye teslim edilmesinin ardından toplam hibenin kalan %30'u ödenmektedir.