TR | EN
DERS VERME

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü olan akademik personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.  İkili anlaşmalarımıza bağlı olarak oluşan değişim kapasiteleri web sayfamızda ilan edilmektedir. İlan tarihinden itibaren mevcut ikili anlaşma listesinde değişiklik yapılmamakta, yapılan yeni anlaşmalar seçim süreci sonunda anlaşma listesine eklenerek bir sonraki faaliyet döneminde değerlendirilmektedir. Faaliyet süresi en az 2 gün ve 8 ders saatidir.

Başvuru:

Başvurular, her akademik yıl için belirlenen ve ilan edilen tarihlerde online olarak alınmaktadır.

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

1-     Başvuru formu (Online başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış olmalıdır)

2-     Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

3-     Davet Mektubu/Kabul Mektubu (Gidilecek kurum/işletmeden alınmış davet mektubu)

4-     Mobility Agreement for Teaching (İlgili form, web sayfamızda "Belge ve Dökümanlar- Erasmus Personel Hareketliliği Dokümanları" başlığı altında yer almaktadır.) Formun, gidilecek üniversite tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)

Süreç:  

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak öğretim elemanları Uygulama El Kitabı'nda belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Erasmus+ Personel Hareketliliği Yönergesinde belirtilen ölçütlere göre  değerlendirilir. 

Başvuru sonuçlarının ilanından sonra hareketlilikten yararlanacak öğretim elemanları, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması sürecini sırasıyla takip etmelidir:

1-      Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form, elektronik ortamda doldurulup erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir)

2-      Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Rektörlük onayına sunulmalı ve Üniversite Yönetim Kurlu kararı alınmalıdır.)

3-      Hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Eskişehir şubesinden (117 kodlu) Avro hesabı açtırılmalıdır.)

4-      Uçak/Otobüs Biletleri

5-      Hibe Sözleşmesi(UİB tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

Tüm belgelerin faaliyet başlamadan en az 15 gün öncesinde UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından öğretim elemanlarımıza toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir:

1-      Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3-      Uçuş Kartları 

4-      Pasaport (giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

5-      Final Rapor Formu (Faaliyet sonunda e-posta adresinize iletilecek olan çevirim içi AB Anketi (EU Survey) doldurulmalıdır.)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB'ye iletilmesinden sonra hibenin kalan %30'u ödenmektedir.