TR | EN
KA107 (Ortak Ülkelerle Personel Hareketliliği)

Erasmus+ Programı KA107 Ortak Ülkelerle Hareketlilik kapsamında personel hareketliliği faaliyetleri 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

1. Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

Personel Ders Verme Hareketliliği Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur).

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında  (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. 

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT) 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.  

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında  (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. 

 

BAŞVURU BELGELERİ

*Başvuru Formu: Web sayfamızın “Erasmus+ Online Başvuru” linkinden erişilebilir. 
*Davet Mektubu: Gidilecek kurumdan alınmış ve faaliyet tarihlerinin yer aldığı kabul yazısı.    
*Yabancı Dil Belgesi  
*Hareketlilik Anlaşması (Mobility Agreement for Teaching/Training): Web sayfamızda “Belge ve Dokümanlar” altında yer almakta olup, gidilecek kuruma imzalatılmış olmalıdır. Personel hareketliliği gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme/eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Hareketlilik Anlaşmasında ders verme/eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. 

 

KONTENJAN VE HİBE

2019-2021 proje dönemi Erasmus+ Ortak Ülkeler Personel Hareketliliği Kontenjan, Günlük Hibe ve Seyahat Hibesi Miktarları

Bölüm               Ülke/Üniversite Kontenjan Günlük Hibe Seyahat 
Bilgisayar Mühendisliği Rusya/Voronezh State University

2 Ders Verme 

2 Eğitim Alma

 

180 avro      

275 avro
Maden Mühendisliği Ukrayna/Zhytomyr State Technological University

1 Ders Verme

1 Eğitim Alma

180 avro 275 avro
Uluslararası İlişkiler Bölümü Ukrayna/Ivan Franko National University of Lviv

1 Ders Verme

1 Eğitim Alma

180 avro 275 avro
Uluslararası İlişkiler Bölümü Rusya/Voronezh State University

1 Ders Verme

1 Eğitim Alma

180 avro 275 avro
Turizm Fakültesi Tanzanya/ State University of Zanzibar

2 Ders Verme

2 Eğitim Alma

180 avro

820 avro

Turizm Fakültesi Ukrayna/Zhytomyr State Technological University

1 Ders Verme

1 Eğitim Alma

180 avro 275 avro
Türk Dili ve Edebiyatı Gürcistan/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

1 Ders Verme

1 Eğitim Alma

180 avro 275 avro
Türk Dili ve Edebiyatı Kosova / University of Prishtina

2 Ders Verme

2 Eğitim Alma 

180 avro 275 avro
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Gürcistan/Ilia State University

2 Ders Verme

1 Eğitim Alma

180 avro 275 avro